Tilak Dhoj Karki Mamkha Okhaldhuga

Tilak Dhoj Karki Mamkha Okhaldhuga Born: Father: Dharma Dhoj Karki Mamkha Okhaldhunga Mother: Unspecified Children: Jhapat…