Sanjaya Karki Guadakot Nawalpur

Sanjaya Karki Guadakot Nawalpur Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Khaman Singh Karki Phakchamara Tehrathum

Khaman Singh Karki Phakchamara Tehrathum Born: Father: Resham Bahadur Karki Phakchamara Tehrathum Mother: Unspecified Children: Sambhab…

Sunil Karki Nepaledanda Bhojpur

Sunil Karki Nepaledanda Bhojpur Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Karna Bahadur Karki Tulasi Dhanusha

Karna Bahadur Karki Tulasi Dhanusha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Krishna Bahadur Karki Ghailadubba Jhapa

Krishna Bahadur Karki Ghailadubba Jhapa Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Uddab Kumar Karki Ghyang Sukhathokar Dolakha

Uddab Kumar Karki Ghyang Sukhathokar Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : :…

Sulav Karki Bengadawar Dhanusha

Sulav Karki Bengadawar Dhanusha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Surya Bahadur Karki Tarkughat Lamjung

Surya Bahadur Karki Tarkughat Lamjung Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : :…

Subash Karki Amchok Ilam

Subash Karki Amchok Ilam Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :

Bipul Karki Ailungeshwor Dolakha

Bipul Karki Ailungeshwor Dolakha Born: Father: Unspecified Mother: Unspecified Children: Siblings: Spouse: : : : :