Bijaya Karki, Kulung Bhojpur


Bijaya Karki, Kulung Bhojpur
Male View treeBorn:
Father: Harka Bahadur Karki, Kulung Bhojpur Mother: Parbati Karki Kulung Bhojpur
Children: Sabin Karki, Kulung Bhojpur
Siblings: Balaram Karki, Belbari Morang, Ramji Karki, Belbari Morang, Ajaya Karki, Kulung Bhojpur, Sanjaya Karki, Kulung Bhojpur
Spouse: Sita Karki Kulung Bhojpur

:
:
:
:


 
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x